Korte geschiedenis

groepsfoto meisjes 1967 websiteversie

 

Het koor vind zijn oorsprong in 1951. Het was Pater Reinwald Smeets die een 40-tal (jonge) meisjes samenbracht om voortaan de zondagsmis in de kerk op te luisteren. Het eigene (proprium) werd voorlopig verzorgd door enkele paters-leraren.  In 1952 sprak Pater Reinwald enkele Rekemnaren aan om onder zijn leiding en samen met de meisjes de hoogmis in de paterskerk muzikaal op te luisteren. Tot aan het concilie in 1962 mochten er geen gemengde koren in de kerken zingen en daarom kreeg het koor de naam ‘het zangkoor’.

In 1964 deed de toenmalige dirigent, pater Kristoffel, een oproep aan de (jonge) dames om het koor te komen versterken. Het koor kreeg daarbij de naam 'Gemengd Sint-Franciscuskoor’.

Vanaf 1983 stond het koor onder leiding van Jef Lemmens. In 1989 kwam er versterking door de fusie met het gemengd koor ‘Die Maasgouwe’ uit Neerharen. Het koor heette voortaan ‘Sint Franciscus die Maasgouwe’. Door de gedreven inspanningen van de dirigent en koorleden groeide het koor uit tot een volwaardig vierstemmig volwassenkoor. In 1996 gaf Jef Lemmens het dirigeerstokje over aan Mathias Otto.

Een sterke koorbezetting en de gemotiveerde dirigenten die in de jaren volgden, zorgden voor tal van succesvolle optredens en concerten.

Sinds 2002 mag het koor de titel ‘Koninklijk’ dragen. Toen de Paterskerk zijn bestemming als godshuis verloor, bleef het koor bestaan maar sloeg een meer profane weg in onder de naam Francis-Chorum. Het huidige repertoire is heel breed: niet alleen religieuze muziek, maar ook (licht) klassieke werken, musicalsongs en popsongs maken hier deel van uit.

Sinds einde 2012 staat het koor onder de leiding van zijn huidige dirigent, Steven van Kempen.

Veel succes oogst het koor met het jaarlijkse aperitiefconcert in juni, inmiddels al meer dan 10 achtereenvolgende jaren georganiseerd. Aanvankelijk kleinschalig begonnen in een klein gedeelte van de parktuin van notaris Delwaide, daarna jaarlijks groter geworden en inmiddels uitgegroeid tot een evenement met honderden bezoekers die, naast de muziek, kunnen genieten van het aanbod van spijs en drank. Daarnaast is ook het jaarlijks kerstconcert op tweede kerstdag een absoluut hoogtepunt.

Dirigenten

1952 – 1964                       Pater Reinwald

1964 – 1983                       Pater Christoffel

1983 – 1996                       Jef Lemmens

1996 – 2003                       Mathias Otto

2003 – 2003                       Jan Peters

2003 – 2005                       Zdzislawa Novak

2005 – 2012                       Guy Paggen

2012 – heden                     Steven van Kempen