Het bestuur

Het bestuur van het koor is als volgt samengesteld:
Jelle Braeken, voorzitter
Mady Beckers, secretaris
Barend Christmas, penningmeester
Ko Bosman, bestuurslid
Mariette Op 't Roodt, bestuurslid